Podaj pomocnú ruku

Projekt "PODAJ POMOCNÚ RUKU" bol vytvorený za účelom pomoci týraným, opusteným a zraneným psíkom.

Už aj malá pravidelná finančná suma nám pomáha prežiť, ako napríklad trvalý príkaz na 3 eurá mesačne. Môže sa vám zdať, že 3 eurá je zanedbateľný príspevok, ale pre nás to nie je tak. VÁŠ trvalý príkaz veľmi pomôže s vyplácaním faktúr za veterinu.
 

Idete s nami do toho?

Zadajte TRVALÝ PRÍKAZ na náš účet a pomáhajte malou, ale dôležitou čiastkou každý mesiac

IBAN ČSOB BANKA : SK18 7500 0000 0040 3026 4750

  • BBAN : 4030264750

  • SWIFT (BIC) kód CEKOSKBX, číselný kód banky 7500

  • Adresa banky: Šafárikova 1970/18, 048 01 Rožňava, Slovensko

alebo

IBAN: PRIMA BANKA : SK9756000000007379889001

  • BIC/SWIFT kód: KOMASK2X
  • Adresa banky: Prima banka, Muránska 4, 050 01 Revúca, Slovensko

ĎAKUJEME, že nám pomáhate!!!