Postup pre zamestnancov

1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť nájdete TU . Vystaví Vám  Potvrdenie o zaplatení dane.

2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane.  Ak ste v roku 2022 v odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech hociktorého prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

3. Vypíšte Vyhlásenie online (alebo si ho stiahnite nižšie). Naše údaje:

IČO: 42188105
Právna forma: Občianske združenie
Názov: "Labka pomoci"

4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 31.3.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska - adresu si nájdete TU


Postup pre Fyzické osoby

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby. 

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby vyplňte 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze poslať Labke pomoci:
IČO: 42188105
Právna forma: občianske združenie
Názov: "Labka pomoci" 
Ulica: Mokrá Lúka 47
Číslo: 47
PSČ: 050 04
Obec: Mokrá Lúka

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na Váš daňový úrad buď elektronicky cez portál Finančnej správy, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, tak podľa Vášho bydliska - adresu si nájdete TU), v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Postup pre Právnické osoby

Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % (1 %) z Vašej dane za rok 2022 nie je nižšia ako 8 €.

Vyplňte v daňovom priznaní údaje a sumu zodpovedajúcu 2 % z dane. POZOR! Ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, môže v roku 2023 poukázať iba 1,0 % z dane.

V daňovom priznaní pre právnické osoby vyplňte základné údaje pre prijímateľa Vašich percent. Ak ste sa rozhodli venovať Vaše percentá nám, tu sú údaje, ktoré by ste mali uviesť v tlačive:

IČO: 42188105

Právna forma: občianske združenie
Názov: "Labka pomoci"
Ulica: Mokrá Lúka 47
Číslo: 47
PSČ: 050 04
Obec: Mokrá Lúka 

Zaplaťte daň za r. 2022 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Viac informácií nájdete TU.

Ďakujeme!