2% z dane

Návštevy a venčenie psíkov sú pre verejnosť z dôvodu pandémie zrušené, s čím súvisí aj zníženie materiálnych a finančných darov od ľudí. My však aj napriek pandemickej situácii pracujeme!! Denne zachraňujeme stratených, týraných a zranených psíkov, čo stojí nemalé finančné prostriedky.

Sme odkázaní na Vašu pomoc.

2% z dane je pomoc, ktorá Vás nič nestojí a psíkom zachráni životy.

Nenechajte ich prepadnúť štátu,  môžete spolu s nami pomôcť tým, ktorí si sami pomôcť nedokážu.

Darujte prosím Labke pomoci 2% z dane


  • Obchodné meno (Názov): Labka pomoci
  • Právna forma: Občianske združenie
  • IČO: 42188105
  • Sídlo: Mokrá Lúka 47, 050 01
  • IBAN: SK5952000000000011903707
  • OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.