Finančná pomoc

Akýkoľvek finančný príspevok na liečbu, kastráciu, kvalitnejšie krmivo, očkovanie nám veľmi pomôže.

Podporte nás prosím zaslaním ľubovoľného finančného príspevku. Sme odkázaní na Vašu pomoc

IBAN PRIMA BANKA: SK97 5600 0000 0073 7988 9001

  • BIC/SWIFT kód: KOMASK2X 
  • Adresa banky: Prima banka, Muránska 4, 050 01 Revúca, Slovensko

IBAN ČSOB BANKA  : SK18 7500 0000 0040 3026 4750

  • BBAN : 4030264750

  • SWIFT (BIC) kód CEKOSKBX, číselný kód banky 7500

  • Adresa banky: Šafárikova 1970/18, 048 01 Rožňava, Slovensko

PayPal: labkapomoci@gmail.com

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!