OZ Labka pomoci

© 2009 OZ Labka pomoci

MVSR reg.č. VVS/1-900/90-35051 je občianske, dobrovoľné, neziskové, nepolitické a nenáboženské združenie.

Sme skupina dobrovoľníčok, ktoré sa snažia pomôcť. Našim hlavným cieľom je pomoc nechceným, týraným a túlavým psom a podpora humánneho využitia schopností týchto psov pre potreby ľudí.

Aj napriek pandemickej situácii denno denne pomáhame psíkom, pracujeme v normálnom režime!!

Aktivity

 • prevádzka dočasnej opatery, náhradnej starostlivosti, karanténnej stanice a útulku;
 • využitie psov v rôznych sférach života spoločnosti;
 • podpora pohybových aktivít detí, mládeže a zdravotne postihnutých osôb;
 • osvetová činnosť zameraná na širokú verejnosť, smerujúca k zvýšeniu tolerancie a zodpovednosti voči zvieratám;
 • výchova detí a mládeže k pozitívnemu vzťahu ku živým tvorom;
 • organizovanie športových, zábavných a osvetových akcií;
 • realizácia špecifických programov a projektov;
 • spolupráca s organizáciami podobného zamerania;
 • poradensko-informačné služby (poradenstvo pri chove, výcviku a pod.;
 • záchranárske práce so psom;
 • canisterapia.

 

Pátracia akcia pri Lučenci
Pátracia akcia pri Lučenci
intervencia s asistenciou zvierat
intervencia s asistenciou zvierat
podpora pohybových aktivít detí, mládeže a zdravotne postihnutých osôb
podpora pohybových aktivít detí, mládeže a zdravotne postihnutých osôb

Vízia do budúcnosti

Fungujeme od roku 2009, no po záplavách v novembri 2019 sa situácia rapídne zmenila. Opustili sme priestory v Revúcej, ale aj napriek tomu a taktiež napriek pandemickej situácii stále denno denne pracujeme, zachraňujeme zatúlaných, týraných a opustených psíkov !!

Popri tom pracujeme na novej výstavbe na našom pozemku v Jelšave, okres Revúca. Časť prác vykonávame svojpomocne, zadarmo. Väčšina prác musí byť však vykonaná odborne firmami. Naše občianske združenie financuje všetko zo svojich zdrojov, ktoré sú značne obmedzené. Chceme Vás preto opätovne poprosiť o Vašu pomoc. Akýkoľvek finančný príspevok na výstavbu nového útulku nám veľmi pomôže. 


 • IBAN ČSOB : SK5952000000000011903707
 • Adresa banky: Šafárikova 1970/18, 048 01 Rožňava , Slovensko


 • IBAN PRIMA: SK9756000000007379889001 
 • BIC/SWIFT kód: KOMASK2X 
 • Adresa banky: Prima banka, Muránska 4, 050 01 Revúca, Slovensko

 • PayPal: labkapomoci@gmail.com 

email: labkapomoci@gmail.com

telefón: 0944 300 190

instagram: @labka_pomoci

facebook: Labka-pomoci

youtube: Labka Pomoci