OZ Labka pomoci

© 2009 MVSR reg.č. VVS/1-900/90-35051 ´´ Labka pomoci´

Dovoľte, aby sme sa vám predstavili. Sme občianske, dobrovoľné, neziskové, nepolitické a nenáboženské  združenie Labka pomoci. Nie sme mestský útulok, nie sme financované mestom, štátom ani EÚ. Sme len skupina dobrovoľníčok, ktoré sa snažia pomôcť nechceným, túlavým psom a podporiť humánne využitie schopností týchto psov pre potreby ľudí. Našu činnosť vykonávame dobrovoľne; vo svojom voľnom čase, popri práci, škole a rodine, bez nároku na odmenu. 

Aktivity

 • prevádzka dočasnej opatery, náhradnej starostlivosti, karanténnej stanice a útulku;
 • využitie psov v rôznych sférach života spoločnosti;
 • podpora pohybových aktivít detí, mládeže a zdravotne postihnutých osôb;
 • osvetová činnosť zameraná na širokú verejnosť, smerujúca k zvýšeniu tolerancie a zodpovednosti voči zvieratám;
 • výchova detí a mládeže k pozitívnemu vzťahu ku živým tvorom;
 • organizovanie športových, zábavných a osvetových akcií;
 • realizácia špecifických programov a projektov;
 • spolupráca s organizáciami podobného zamerania;
 • poradensko-informačné služby (poradenstvo pri chove, výcviku a pod.;
 • záchranárske práce so psom;
 • canisterapia.

 

Pátracia akcia pri Lučenci
Pátracia akcia pri Lučenci
intervencia s asistenciou zvierat
intervencia s asistenciou zvierat
podpora pohybových aktivít detí, mládeže a zdravotne postihnutých osôb
podpora pohybových aktivít detí, mládeže a zdravotne postihnutých osôb

Vízia do budúcnosti

Fungujeme od roku 2009, no po záplavách sa v novembri 2019 situácia rapídne zmenila. Opustili sme priestory v Revúcej,  a pracujeme na novej výstavbe na našom pozemku v Jelšave, ul. Teplická (oproti STK). Časť prác, čo môžeme, vykonávame svojpomocne, zadarmo. Časť prác však musí byť vykonaná odborne, firmami. Naše občianske združenie financuje všetko zo svojich zdrojov, ktoré sú značne obmedzené. Chceme Vás preto opätovne poprosiť o Vašu pomoc. Akýkoľvek finančný príspevok na výstavbu nového útulku nám veľmi pomôže.  • IBAN ČSOB : SK5952000000000011903707
 • Adresa banky: Šafárikova 1970/18, 048 01 Rožňava , Slovensko


 • IBAN PRIMA: SK9756000000007379889001 
 • BIC/SWIFT kód: KOMASK2X 
 • Adresa banky: Prima banka, Muránska 4, 050 01 Revúca, Slovensko

 • PayPal: labkapomoci@gmail.com 

Takto sme začínali v roku 2020.

takto to pomaličky pokračovalo....

Leto 2022, sklad na granule

Jar 2023 - čistenie džungle (lesíka pre psy)

email: labkapomoci@gmail.com

telefón: 0944 300 190

instagram: @labka_pomoci

facebook: Labka-pomoci

youtube: Labka Pomoci