DMS - Darcovská SMS

Darcovská SMS správa 

je správa, ktorú zákazník prijme a ktorá je spoplatnená sumou 5 €. 

Obdarovaný(LABKA POMOCI) dostane 96% ceny z každej darcovskej SMS správy. 


Zákazník, ktorý chce podporiť Labku pomoci pravidelnou smskou ( 5€ mesačne, do konca októbra 2023), musí

poslať SMS správu v tvare 


DMS START UTULOK 
 
(DMS medzera START medzera UTULOK ) 

na číslo 877 alebo jednorázovou SMSkou v hodnote 5€ v tvare 

DMS UTULOK
(DMS medzera UTULOK)

na číslo 877 


spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora. Mobilní operátori odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy. 

Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude. 


Viac informácií o mechanizme DMS nájdete na www.donorsforum.sk. 


Všetky príspevky získané touto formou budú použité na úhradu veterinárnych nákladov zvierat v OZ Labka pomoci. O využití týchto prostriedkov budú darcovia aj verejnosť informovaní na našich stránkach.


ĎAKUJEME FÓRU DONOROV a DARCOM za prejavenú dôveru. OZ Labka pomoci