DMS - Darcovská SMS

Darcovská SMS správa 

je správa, ktorú zákazník prijme a ktorá je spoplatnená sumou 2 €. 

Obdarovaný(LABKA POMOCI) dostane 96% ceny z každej darcovskej SMS správy. 


Zákazník, ktorý chce podporiť Labku pomoci, musí

poslať SMS správu v tvare 


DMS UTULOK 
 
(DMS medzera UTULOK ) 

na číslo 877 


spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora (O2, Orange, Telekom).  Mobilní operátori (O2, Orange, Telekom) odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy. 

Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude. 


Viac informácií o mechanizme DMS nájdete na www.donorsforum.sk. 


Všetky príspevky získané touto formou budú použité na úhradu veterinárnych nákladov zvierat v OZ Labka pomoci. O využití týchto prostriedkov budú darcovia aj verejnosť informovaní na našich stránkach.


ĎAKUJEME FÓRU DONOROV a DARCOM za prejavenú dôveru. OZ Labka pomoci